top of page

Povečanje kapacitet z napravo za sestavljanje in postavitev sončne elektrarne za samooskrbo.

Projekt podjetja »Povečanje kapacitet z napravo za sestavljanje in postavitev sončne elektrarne za samooskrbo« je sofinanciran prek javnega razpisa »Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih - BIZI NOO«, ki ga financira Evropska unija, in sicer v okviru Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU«. Javni razpis je v Načrtu za okrevanje in odpornost uvrščen v komponento: C3K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje -  Podpora investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranjanje in nastajanje delovnih mest.

 

Datum začetka projekta: 16.6.2023, Datum zaključka projekta: 24.5.2024

OPIS: Projekt sestavlja nabavo samopolnilega kita, stroja za sestavo adapterja in cevke ter postavitev sončne elektrarne. Cilji projekta so: povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, snovna ter energetska učinkovitost. Predvideva se zmanjšanje porabe vode, zmanjšanje porabe kartonske embalaže, manjša poraba električne energije ter proizvodnja lastne sončne energije in s tem bistveno zmanjšanje ogljičnega odtisa podjetja.       

 

Skupna vrednost projekta znaša 311.900€, od tega znaša subvencija 160.000€.

Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma za okrevanje in odpornost, več na: https://evropskasredstva.si/,

https://www.eu-skladi.si/sl/po-2020/nacrt-za-okrevanje-in-krepitev-odpornosti in https://noo.gov.si.

image.png
image.png
bottom of page